EQL Pharma

EQL Pharma är ett generika- och specialläkemedelsföretag, specialiserat på att tillhandahålla kostnadseffektiva läkemedel till den nordiska marknaden. Detta görs med högsta kvalitetsstandard och effektiviserade logistiklösningar.

Pressmeddelande

 • Positivt besked för Eletriptan EQL Pharma

  Läkemedlet Eletriptan EQL Pharma har i måndags blivit godkänt inom ramen för en så kallad decentral procedur (en gemensam godkännandeprocedur som används när mer än ett land är involverat). Nationella godkännanden för Sverige och Danmark väntas inom cirka en månad.…

  Läs hela pressmeddelandet
 • Zonisamid EQL Pharma lanserad i Danmark

  Zonisamid EQL Pharma är ett antiepileptika, och används vid behandling av epilepsi. Originalet heter Zonegran (Eisai Limited).Den totala omsättningen för Zonisamid i Danmark är ca 10 mkr årligen. För närvarande finns originalet och 3 konkurrenter på marknaden. För ytterligare information,…

  Läs hela pressmeddelandet
 • Kommuniké från årsstämma i EQL Pharma AB (publ) den 15 maj 2017

  Antagande av balansräkningen och resultaträkning, disposition avseende bolagets resultat Årsstämman beslutade att anta balansräkning, resultaträkning och koncernbalansräkning och resultaträkning för räkenskapsåret 2016. Årsstämman beslutade också att inga utdelningar ska betalas för räkenskapsåret 2016. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören Årsstämman…

  Läs hela pressmeddelandet
 • Visa alla pressmeddelande