Investerare

EQL Pharma utvecklar, säljer och marknadsför läkemedel med fokus på nisch-preparat utan patentskydd. Bolaget har idag en mindre portfölj på marknaden och en omfattande pipe-line av unika läkemedel. EQL Pharma strävar efter att ha en öppen och proaktiv dialog med nuvarande och potentiella aktieägare och att ge omvärlden en god inblick i och förståelse för vår verksamhet.