Finansiell kalender

 • Årsstämma 2016

  Stortorget 1, Lund
  Årsstämma 2016, klockan 16.00 i EQL Pharmas lokaler på Stortorget 1 i Lund.   Fullmaktsformulär
 • Kvartalsrapport januari – mars 2016

 • Kvartalsrapport april – juni 2016

 • Kvartalsrapport juli – september 2016

 • Bokslutskommuniké 2016

 • Kvartalsrapport oktober – december 2016

 • Delårsrapport januari – september 2017