Finansiell kalender

  • Årsstämma 2016

    Stortorget 1, Lund
    Årsstämma 2016, klockan 16.00 i EQL Pharmas lokaler på Stortorget 1 i Lund.   Fullmaktsformulär
  • Kvartalsrapport januari – mars 2016

  • Kvartalsrapport april – juni 2016

  • Kvartalsrapport juli – september 2016

  • Bokslutskommuniké 2016

  • Kvartalsrapport oktober – december 2016