Investerarkontakt

EQL Pharma är ett snabbväxande och marknadsdrivet generika- och specialläkemedelsbolag med fokus på receptbelagda nischgenerika i de nordiska länderna. Vår ambition är att expandera såväl geografiskt som med nya produkter.

EQL Pharma utvärderar löpande nya affärsmöjligheter och välkomnar förslag om licensiering samt distribution av nya produkter att introducera på de nordeuropeiska marknaderna.

EQL Pharma har en liten och effektiv organisation med väl genomarbetade processer som gör det enkelt att väsentligt utvidga antalet produkter. Vi har lång erfarenhet och bred kompetens vad gäller tillstånd och registrering av nya produkter, distribution, marknadsföring och försäljning av läkemedel.

Vi söker partners med högkvalitativa produkter och/eller tjänster som vi kan bygga långsiktiga relationer med.

Vi är alltid öppna för att diskutera nya idéer och lyssnar gärna på förslag om samarbete.

Kontakta oss på telefon: 046-12 01 70 eller via e-mail till info@eqlpharma.com.