Konsumentkontakt

Om du har frågor om vårt företag eller våra produkter, kan du kontakta oss på kontoret, telefonnummer 046-12 01 70. Vårt kontors öppettider är vardagar 08:00 till 16:00. Det går också bra att kontakta oss via e-mail, info@eqlpharma.com

Observera att vi som läkemedelsföretag inte får ge individuella råd om medicinsk behandling. Dessa frågor skall besvaras av läkare/vårdpersonal.

EQL Pharma är anknutna till Svenska Läkemedelsförsäkringen. För mer information se www.lff.se

 

Läkemedelsinformation

Medicinska frågor och allmänna frågor om läkemedel besvaras av:

Läkemedelsupplysningen, telefonnummer: 0771-46 70 10

Sjukvårdsrådgivningen, telefonnummer: 1177

I nödfall eller vid ett livshotande tillstånd, ring 112.

 

Biverkningsrapporter och produktreklamationer

Om du vill rapportera en biverkning eller en produktreklamation, kan du kontakta oss på kontoret, telefonnummer 046-12 01 70. Vårt kontors öppettider är vardagar 08:00 till 16:00. Det går också bra att kontakta oss via e-mail, info@eqlpharma.com

Brådskande läkemedelsrelaterade frågor efter klockan 16.00 ska riktas till Läkemedelsindustrins akutlinje på Falck Läkarbilar, telefonnummer 040-22 35 38.