Om företaget

EQL Pharma är ett entreprenörsdrivet läkemedelsbolag som fokuserar på enkelhet och effektivitet i alla led i värdekedjan för att på så vis kunna leverera kostnadseffektiva läkemedel av högsta kvalitet till apotek och sjukhus i framför allt Norden.

Bolaget bedriver en omfattande utvecklingsverksamhet med partners  i Asien, Europa och Indien.  Vår strategi är att utveckla generiska läkemedel där konkurrensen är begränsad, så kallade nisch-generika. Vi fokuserar inte på specifika terapeutiska områden, utan snarare på möjligheterna som vi kan identifiera på den nordiska marknaden för receptbelagd medicin som säljs på apotek eller används på sjukhus.

Hela vår verksamhet bygger på att vi kan leverera de billigaste läkemedlen till apotek och sjukhus, vi sänker därmed kostnaden dagligen för högkvalitativa läkemedel till patient och samhälle.