Affärsstrategi

EQL Pharma inriktar sig på generiska läkemedel som har liten eller ingen konkurrens i Norden. Orsaken till den begränsade konkurrensen är att dessa läkemedel ofta har en liten omsättning globalt, men en relativt sett större omsättning i Norden. De större internationella generikabolagen har hittills inte ansett att dessa lokala läkemedel varit av intresse eftersom den totala omsättningen varit för liten.

Eftersom nischgenerika inte finns att köpa som färdigutvecklade produkter driver bolaget ett omfattande utvecklingsarbete av dessa i nära samarbete med partners i Indien, Indonesien och Kina. Inträdesbarriären för potentiella konkurrenter ligger därför väsentligt högre för nischgenerika än för vanlig generika, eftersom nischprodukterna är EQL Pharmas egna produkter. Ingen annan aktör har möjlighet att sälja dem utan att själva utveckla dem.