Ledning

 • Personlig information

  Christer Fåhraeus

  • VD och koncernchef
  • Utbildning

   Med. kand. (LU), M.Sc. Bioengineering (UCSD), Ph.D. hc.
  • Arbetslivserfarenhet

   Grundare av EQL Pharma AB (publ). Styrelseordförande i FlatFrog Laboratories AB, Respiratorius AB (publ) och Longboat Explorers AB. Styrelseledamot i CellaVision AB, LU Innovation AB och Reccan AB. Tidigare VD för CellaVision AB (publ), Anoto Group AB (publ), FlatFrog Laboratories och Agellis Group AB (publ).
 • Personlig information

  Jennie Sterning

  • CFO
  • Utbildning

   Auktoriserad redovisningskonsult FAR
  • Arbetslivserfarenhet

   Jennie har 12 års erfarenhet från redovisning- och revisionsbranschen. Innan hon började på EQL Pharma arbetade Jennie som Auktoriserad redovisningskonsult (FAR) och kontorschef i Lund på Resursgruppen Ekonomi & Revision AB
   Jennie har sedan EQL startade 2006 varit uppdragsansvarig för bokföring och årsbokslut. Idag ansvarar hon även för koncernredovisning och finansiell rapportering.
 • Personlig information

  Anna Rytter

  • Senior Regulatory Affairs & Quality Assurance Manager
  • Utbildning

   Msc. Molecular biology, PhD, Lunds universitet
  • Arbetslivserfarenhet

   Anna har flerårig erfarenhet av regulatoriskt arbete som Regulatory Affairs Professional på Leo Pharma. Innan dess har hon arbetat drygt 10 år med medicinsk forskning, med fokus på neurobiologi och onkologi.
 • Personlig information

  Joakim Larsson

  • Manager Parallel Import
  • Utbildning

   Bsc. Industrial Economics, högskolan i Gävle
  • Arbetslivserfarenhet

   Specialist inom globalt inköp och logistik, mångårig erfarenhet från olika seniora positioner inom Ericssonkoncernen, bl.a. stationerad i Beijing under en längre tid.
 • Personlig information

  Alexander Brising

  • Business Development Director
  • Utbildning

   MBA från Handelshögskolan i Göteborg
  • Arbetslivserfarenhet

   Alexander Brising har haft en rad marknads- och affärsutvecklingsuppdrag inom farmaindustrin, närmast kommer han från Sandoz Nordiska huvudkontor i Köpenhamn och ett uppdrag som Commercial Head Sweden.
 • Personlig information

  Catarina Hjelm

  • Regulatory Affairs Manager
  • Utbildning

   MSc. Kemi och Matematik, Lunds universitet
  • Arbetslivserfarenhet

   Närmast kommer Catarina från Klinisk genetik, Region Skåne, där hon hade en tjänst som kvalitetsledare. Innan dess har hon arbetat drygt 10 år med läkemedelsutveckling på AstraZeneca.
 • Personlig information

  Katarina Wallentin

  • Senior Regulatory Affairs Manager
  • Utbildning

   Fil. kand. i Kemi, Lunds Universitet
  • Arbetslivserfarenhet

   Katarina har 10 års erfarenhet av Regulatory Affairs i olika positioner och över 14 års erfarenhet som analytisk kemist.
 • Personlig information

  Axel Schörling

  • COO
  • Utbildning

   MSc Teknisk Fysik, Chalmers och MSc Finansiell Ekonomi, Handelshögskolan i Göteborg.
  • Arbetslivserfarenhet

   Axel Schörling har en bakgrund som managementkonsult på BearingPoint och kommer närmast från en roll som Director i Perstorps Business Controlling team. Sammantaget har han stor erfarenhet från ett flertal branscher och uppdrag inom logistik och supply chain ur ett operativt/ finansiell perspektiv.