Ledning

 • Personlig information

  Christer Fåhraeus

  • VD och koncernchef
  • Utbildning

   Med. kand. (LU), M.Sc. Bioengineering (UCSD), Ph.D. hc.
  • Arbetslivserfarenhet

   Grundare av EQL Pharma AB (publ). Styrelseordförande i FlatFrog Laboratories AB, Respiratorius AB (publ) och Longboat Explorers AB. Styrelseledamot i CellaVision AB, LU Innovation AB och Reccan AB. Tidigare VD för CellaVision AB (publ), Anoto Group AB (publ), FlatFrog Laboratories och Agellis Group AB (publ).
 • Personlig information

  Jennie Sterning

  • CFO
  • Utbildning

   Auktoriserad redovisningskonsult FAR
  • Arbetslivserfarenhet

   Jennie har 12 års erfarenhet från redovisning- och revisionsbranschen. Innan hon började på EQL Pharma arbetade Jennie som Auktoriserad redovisningskonsult (FAR) och kontorschef i Lund på Resursgruppen Ekonomi & Revision AB
   Jennie har sedan EQL startade 2006 varit uppdragsansvarig för bokföring och årsbokslut. Idag ansvarar hon även för koncernredovisning och finansiell rapportering.
 • Personlig information

  Fredrik Trawén

  • COO
  • Utbildning

   Civilingenjör Industriell Ekonomi, Luleå tekniska universitet
  • Arbetslivserfarenhet

   Innan Fredrik började på EQL Pharma hade han en tjänst som Key Account Manager på ST Microelectronics. Fredrik har även mångårig erfarenhet av att arbeta med strategiskt inköp på Sony Ericsson både i Lund och i Tokyo.
 • Personlig information

  Charlotte Enochsson

  • Regulatory Affairs and Drug Safety Manager
  • Utbildning

   Master of Medical Science, Lunds universitet
  • Arbetslivserfarenhet

   Innan hon började på EQL Pharma, hade Charlotte en position som Regulatory Affairs Associate inom Global Regulatory Affairs på Ferring Pharmaceuticals. Hon har även två års erfarenhet av marknadsanalys av europeiska läkemedelsindustrin.
 • Personlig information

  Anna Rytter

  • Regulatory Affairs & Quality Assurance Manager
  • Utbildning

   Msc. Molecular biology, PhD, Lunds universitet
  • Arbetslivserfarenhet

   Anna har flerårig erfarenhet av regulatoriskt arbete som Regulatory Affairs Professional på Leo Pharma. Innan dess har hon arbetat drygt 10 år med medicinsk forskning, med fokus på neurobiologi och onkologi.
 • Personlig information

  Joakim Larsson

  • Manager Parallel Import
  • Utbildning

   Bsc. Industrial Economics, högskolan i Gävle
  • Arbetslivserfarenhet

   Specialist inom globalt inköp och logistik, mångårig erfarenhet från olika seniora positioner inom Ericssonkoncernen, bl.a. stationerad i Beijing under en längre tid.
 • Personlig information

  Alexander Brising

  • Business Development Director
  • Utbildning

   MBA från Handelshögskolan i Göteborg
  • Arbetslivserfarenhet

   Alexander Brising har haft en rad marknads- och affärsutvecklingsuppdrag inom farmaindustrin, närmast kommer han från Sandoz Nordiska huvudkontor i Köpenhamn och ett uppdrag som Commercial Head Sweden.
 • Personlig information

  Catarina Hjelm

  • Regulatory Affairs Manager
  • Utbildning

   MSc. Kemi och Matematik, Lunds universitet
  • Arbetslivserfarenhet

   Närmast kommer Catarina från Klinisk genetik, Region Skåne, där hon hade en tjänst som kvalitetsledare. Innan dess har hon arbetat drygt 10 år med läkemedelsutveckling på AstraZeneca.