Vision, mission och värderingar

Vår vision
EQL Pharma skall bli ett ledande nordiskt läkemedelsbolag genom att erbjuda en diversifierad produktportfölj av högkvalitativa nisch-generika till konkurrenskraftiga priser.

Vår mission
EQL Pharmas verksamhet bygger på enkelhet, kostnadseffektivitet och innovationskraft. Våra beslut grundar sig på noggranna kostnads- och intäktsanalyser och vi kan därför skapa värde för aktieägare, patienter och samhälle.

Våra värderingar
Vi följer rutiner och riktlinjer, men är inte rädda för att hitta nya vägar för att lösa uppgifter, eller anpassa oss till förändrade marknadsbehov.

Vi ger aldrig upp, utan fortsätter tills en lösning finns på plats. Det är viktigt att skapa resultat, sätta nya mål och uppnå dessa. Vi vill hela tiden förbättra oss.

Vi uppnår goda resultat med små medel, vi strävar efter enkelhet och tydlighet

Vi står bakom våra produkter och beslut och tar fullständigt  ansvar för att våra prisvärda nya läkemedel har den kvalitet och kundnytta som marknaden förväntar sig.

Vi kan inte göra det ensamma. Vi lyssnar och lär av varandra, oberoende av plats eller funktion och anpassar oss för att utnyttja våra gemensamma resurser och insikter.

Vi är passionerade i vår strävan och utmanar status quo för att hitta nya och bättre lösningar för våra patienter och kunder.

Vår strävan är att uppnå högsta möjliga standard i våra processer, produkter och tjänster, och tillhandahålla en säker och givande arbetsmiljö för våra anställda.