Produkter

forpackning-cilostazol

Cilostazol EQL Pharma

Tablett, 100 mg

Cilostazol EQL Pharma hör till en grupp läkemedel som kallas fosfodiesterashämmare (typ 3). Läkemedlet har flera verkningsområden, bl.a. vidgning av vissa blodkärl och minskning av koaguleringen av blodplättarna i blodkärlen. Cilostazol EQL Pharma används för att behandla så kallad fönstertittarsjuka (claudicatio intermittens).

forpackning-hec-14

Clarithromycin HEC*

Filmdragerad tablett, 250 mg samt 500 mg

Clarithromycin HEC är ett antibiotikum och tillhör en grupp av läkemedel som kallas för makrolider. Läkemedlet används för att behandla bakteriella infektioner, bland annat infektioner i luftvägarna, halsfluss, bihåleinflammation samt hud- och mjukdelsinfektioner.

* EQL Pharma agerar som lokal representant för läkemedlet.

forpackning-eql-100mg

Doxycyklin EQL Pharma

Tablett, 100 mg

Doxycyklin EQL Pharma tillhör en grupp av antibiotika som kallas för tetracykliner. Det används för behandling av många olika typer av bakteriella infektioner, t.ex. lunginflammation, akut försämring av kronisk luftrörskatarr samt borreliainfektion.

forpackning-eql-1g

Fenoximetylpenicillin EQL Pharma / Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma

Filmdragerad tablett, 800 mg, 1 g

Fenoximetylpenicillin EQL Pharma (Sverige) / Phenoxymethylpenicillinkalium EQL Pharma (Danmark) tillhör en grupp av antibiotika som kallas penicilliner. Läkemedlet används för att behandla bl.a. halsfluss, tandinfektion, lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation samt bakteriella infektioner i hud och underhud.

forpackning-eql-25mg

Hydroxyzine EQL Pharma / Hydroxyzinhydrochlorid EQL Pharma

Filmdragerad tablett, 25 mg

Hydroxyzine EQL Pharma (Sverige) / Hydroxyzinhydrochlorid EQL Pharma (Danmark)  tillhör en grupp av läkemedel som kallas för sederande antihistaminer. Läkemedlet har flera användningsområden, det används bland annat vid behandling av ångest samt vid behandling av olika typer av allergiska reaktioner.

forpackning-eql-500mg

Metformin EQL Pharma

Filmdragerad tablett, 500 mg samt 850 mg

Metformin EQL Pharma tillhör en grupp av läkemedel som kallas biguanider, vilka används för behandling av diabetes. Metformin EQL Pharma används för att behandla patienter med typ 2-diabetes (även kallad ”icke-insulinberoende diabetes”) när enbart diet och motion inte räcker till för att kontrollera blodglukosnivåerna.

forpackning-glenmark-100g

Mometason Glenmark*

Salva, 1 mg/g

Mometason Glenmark tillhör en grupp av läkemedel som kallas kortisonpreparat. Läkemedlet används på huden för att minska rodnad och klåda som orsakas av vissa hudproblem som kallas psoriasis eller dermatit (hudutslag).

* EQL Pharma agerar som lokal representant för läkemedlet.

forpackningar-mometason-100g

Mometason Glenmark*

Kräm, 1 mg/g

Mometason Glenmark tillhör en grupp av läkemedel som kallas kortisonpreparat. Läkemedlet används på huden för att minska rodnad och klåda som orsakas av vissa hudproblem som kallas psoriasis eller dermatit (hudutslag).

* EQL Pharma agerar som lokal representant för läkemedlet.