Parallellimport

Med parallellimport av ett läkemedel menar man import till Sverige från ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) av ett läkemedel som redan är godkänt i Sverige. Det senare kallas ett direktimporterat läkemedel. Det parallellimporterade läkemedlet måste även vara godkänt i utförsellandet. Läkemedel som parallellimporteras kan vara originalläkemedel eller generiska läkemedel.

Ett parallellimporterat läkemedel har alltid samma aktiva substans och jämförbar sammansättning som det direktimporterade läkemedlet. Läkemedlet har ofta samma namn som det direktimporterade läkemedlet, men kan även ha ett annat namn.

Skillnader i utseendet för den parallellimporterade produkten jämfört med motsvarande direktimporterad produkt kan förekomma men är inte vanligt.

Precis som den direktimporterade produkten måste den parallellimporterade produkten erhålla ett tillstånd av Läkemedelsverket för att få säljas i Sverige. I vissa fall är det istället det europeiska läkemedelsverket (EMA) som utfärdar godkännandet. Då kallas läkemedlet för parallelldistribuerat istället för parallellimporterat. Ett parallelldistribuerat läkemedel är exakt samma läkemedel som det direktimporterade läkemedlet.

Det parallellimporterade eller parallelldistribuerade läkemedlet packas eller märks om med svensk märkning och förses med en svensk bipacksedel av en godkänd ompackare innan det distribueras ut till de svenska apoteken.

De läkemedel som parallellimporterats är väsentligt billigare i sina ursprungsländer än i Sverige, vilket medför att apoteken kan köpa in produkten billigare från importören. För patienten kan detta innebära lägre läkemedelspriser, eftersom läkemedelstillverkaren ofta sänker sina priser för att konkurrera med importören. På så sätt genereras stora kostnadsbesparingar för samhället.