New Project (79)
AllTest Covid-19 Saliv Självtest är bekvämt att utföra och speciellt lämpligt för barn, skolungdomar/studenter, handikappade eller personer som är oroliga inför andra testmetoder. Testa dina barn som inte är vaccinerade eller som inte är målgrupp för PCR-testning.
Vi rekommenderar att alla fortsätter att vara försiktiga, hålla avstånd och tvätta händerna ofta, i enlighet med regeringens instruktioner.
New Project (80)
Trots att du är fullt vaccinerad eller har haft Covid-19 så minskar antikroppshalten med tiden och du löper en risk att bli smittad och även att smitta andra. Vid symptom kan då ett bekvämt självtest för kontinuerlig screening tjäna som en garanti för människor att umgås på ett säkert sätt igen.
Vi rekommenderar att alla fortsätter att vara försiktiga, hålla avstånd och tvätta händerna ofta, i enlighet med regeringens instruktioner.
New Project (81)
AllTest Covid-10 Saliv Självtest kan användas då man behöver ett snabbt och enkelt svar, t.ex på arbetsplatser, skolor/förskolor och daghem, vid resor, i samband med offentliga evenemang eller familjesammankomster, då av olika anledningar provtagning med provtagningspinne i näsborren är mindre önskvärd.
Vi rekommenderar att alla fortsätter att vara försiktiga, hålla avstånd och tvätta händerna ofta, i enlighet med regeringens instruktioner.

EQL Pharma kompletterar sortimentet av antigena självtester för påvisande av Covid-19 med marknadens första CE-märkta (CE1434) självtest för saliv.

Med Alltest Covid-19 Antigen Saliv Självtest finns nu möjlighet att testa dig själv, dina barn och din familj genom ett bekvämt salivprov. Alltest Covid-19 Antigen Saliv Självtest är ett komplement till tester som kan utföras med provtagningspinne i näsborren. Genom att göra självtestningen enkel och bekväm blir Alltest Covid-19 Antigen Saliv Självtest ett värdefullt bidrag i kampen att bekämpa och hålla tillbaka Covid-19 smittan i samhället, samt att underlätta för att människor ska kunna umgås på ett säkert sätt. 

Marknadens första CE-märkta (CE1434) Saliv Antigen Sjävtest

  • Enkelt samla saliv och avläs
  • Bekvämt ingen stress
  • Snabbt resultat inom 15 minuter
  • Resurssnålt varken behov av utrustning eller Hälso- och sjukvårdspersonal
  • Hög noggrannhet 97% 

Testa vem som helst, var som helst och vid vilken tidpunkt som helst. Hosta, spotta, testa och vänta!

AllTest COVID-19 Antigen Saliv Självtest är ett testkit för engångsbruk avsett att detektera coronaviruset SARS-CoV-2, som orsakar COVID-19, i saliv. Detta test är avsett att användas i hemmet med egen insamlad saliv från individer som uppvisar symtom som misstänks vara smittade av COVID-19. 

AllTest COVID-19 Antigen Saliv Självtest ger endast preliminära provsvar, den slutgiltiga verifieringen ska grundas på kliniska diagnostiska provsvar. Testet genomförs enkelt och kräver inte utbildad vårdpersonal (se video nedan för mer information). Testet kan tas hemma eller på jobbet. Testet har hög specificitet (99,3 %), sensitivitet (90,1 %) och  noggrannhet på 97,0 %.
 

Testkassett, uppsamlingsanordning (tratt, rör och rörspets), buffertlösning, bruksanvisning, biosäkerhetspåse (avfallspåse).

FÖRBEREDELSER INNAN TESTNING

Stoppa inget i munnen (inklusive mat, dryck, tuggummi eller tobakprodukter) minst 10 minuter innan uppsamling av saliv. Tvätta händerna med tvål och vatten under minst 20 sekunder innan testet utförs. Finns inte tvål och vatten tillgängligt, använd handsprit med en alkoholhalt på minst 60 %.

TESTFÖRFARANDE

Steg 1: Uppsamling av provmaterial Avlägsna tratt och plaströr; montera tratten på röret. Hosta kraftfullt 3-5 gånger. Obs: Bär en ansiktsmask eller täck för din mun och näsa med servett då du hostar och håll avståndet till andra människor. Spotta försiktigt saliv i tratten. Saliven (fri från bubblor) ska precis nå höjden för den undre nivålinjen. Obs: Om otillräcklig mängd saliv uppsamlats, upprepas ovanstående steg för uppsamling av provmaterial. Placera använd tratt i biosäkerhetspåsen (avfallspåsen) av plast.

Steg 2: Förberedelse av provmaterial Riv av förslutningen för att öppna bufferten och tillsätt hela bufferten i röret med saliv. Sätt locket på röret. Kläm varsamt röret 10-15 gånger så att innehållet blandar sig ordentligt.

Steg 3: Testning Avlägsna testkasetten från den förseglade foliepåsen och använd den inom en timme. Bäst resultat uppnås om testningen genomförs omedelbart efter att foliepåsen har öppnats. Placera testkassetten på en jämn, plan yta. Vänd på röret och addera 2 droppar lösning i testkasettens provbrunn(S) och starta tidtagaruret. Testkassetten ska inte vidröras medan testningen pågår.

Steg 4: Avläs provsvaret efter 15 minuter. Vänta inte med att tolka provsvaret tills efter 20 minuter. När testet är genomfört, placeras alla testkitets delar i biosäkerhetspåsen (avfallspåsen) av plast och kasseras i enlighet med lokala föreskrifter. Återanvänd inte någon av kitets delar. Tvätta händerna ordentligt efter att testet kasserats. 

Observera vid tolkning av provsvar vid självtest med AllTest

:

Vid positivt provsvar är det mycket troligt att du har COVID-19 och positiva provsvar ska verifieras. Isolera dig omedelbart   i enlighet med lokala föreskrifter och kontakta allmänläkare/läkare eller lokal vårdcentral i enlighet med anvisningar från lokala myndigheter.Vid negativt provsvar är det inte troligt att du har COVID-19. Men det är möjligt att detta prov ger ett felaktigt negativt provsvar (ett falskt negativt svar) för vissa personer som har COVID-19. Detta innebär att du möjligen kan ha COVID-19 även om provsvaret är negativt. Om du upplever symptom såsom huvudvärk, migrän, feber, förlust av lukt- eller smak, vänd dig till närmasta vårdcentral i enlighet med regler från din lokala myndighet.I tillägg, kan du ta detta test igen med ett nytt testkit. Vid misstanke, upprepas provtagningen igen efter 1-2 dagar, eftersom coronaviruset är svårt att påvisa under vissa infektionsfaser. Även om provsvaret är negativt, ska distans- och hygienregler beaktas och följas, förflyttningar/resor, besök av evenemang etc ska följa lokala COVID riktlinjer/krav.

Testerna finns att handla hos någon av våra partners: Kronans Apotek, Apoteket Hjärtat, Apoteksgruppen, Lloyds Apotek, Apotea, Apoteket eller Apohem.

Informationsfilm om AllTest Covid-19 antigen saliv självtest

Enkel testmetod med saliv. Bekvämt, snabbt och enkelt. Avläsning inom 15 minuter. Resurssnålt och kräver varken laboratorieutrustning eller närvaro av hälso-och sjukvårdspersonal. Hög noggrannhet (97 %).

Testa vem som helst, var som helst och vid vilken tidpunkt som helst. Hosta, spotta, testa och vänta!

Köp testet via våra partners: