Produkter

För produktspecifik information om enskilda produkter hänvisas till den läkemedelsmyndighet i det land i vilken produkten säljs. På var myndighets webbsida finns utförlig information liksom bipacksedlar, produktresuméer, m.m.

EQL Pharma tillhandahåller läkemedel av typen Generika, dvs läkemedel som saknar patentskydd och därför säljs på en öppen konkurrensutsatt marknad där pris och logistik spelar en stor roll för att uppnå resultat. Detta är extra tydligt i vår huvudmarknad Sverige där apoteken har en skyldighet att lämna ut det billigaste läkemedlet i en bestämd utbytesgrupp vid varje receptexpediering som sker inom förmånen när generika finns tillgängligt. Läs mer om Generika här.

Förutom Generika tillhandahåller EQL Pharma parallellimporterade produkter via dotterbolaget EQL Pharma International. Läs mer om Parallellimport här.

EQL Pharmas Generika kan grovt delas upp i tre segment baserat på olika marknadsmodeller: Retail, Hospital och Branded.

Retail

Produkter inom Retail segmentet säljs via olika s k utbytessystem, vanligtvis styrt av pris och tillhandahållande. Ett exempel på ett sådant system är Periodens Vara (PV) systemet i Sverige som omfattar nära 80% av alla läkemedel som lämnas ut på svenska apotek varje dag. PV systemet är ett sätt för Staten, som subventionerande ”betalare” via läkemedelsförmånen, att säkerställa att man får så mycket läkemedel som möjligt per skattekrona. Endast det billigaste läkemedlet en bestämd utbytesgrupp expedieras. I andra länder kan försäkringsbolag ta rollen som betalare, men syftet är alltid detsamma.

Fördelar med Retail segmentet är snabb marknadspenetration och obefintliga krav på sälj- eller marknadsföringsresurser. Med rätt pris och lager säljs produkterna automatiskt och utan fördröjning.

Nackdelen med Retail segmentet är förstås att lätt vunnet är lika lätt försvunnet om en konkurrent kan erbjuda ett lägre pris. Detta gör lagerplanering och marknadskännedom till centrala tillgångar inom EQL för att kunna balansera rätt mellan möjligheter och risker när priser skiftar på års-, kvartals-, månads- eller veckobasis.