GENERIKA- OCH SPECIALLÄKEMEDELSFÖRETAG

Effektiv och genomtänkt utveckling och marknadsföring av generikaläkemedel

Produkter

EQL Pharma tillhandahåller läkemedel av typen Generika, dvs läkemedel som saknar patentskydd och därför säljs på en öppen
konkurrensutsatt marknad där pris och logistik spelar en stor roll för att uppnå resultat.

Retail

Produkter inom Retail segmentet säljs via olika s k utbytessystem, vanligtvis styrt av pris och tillhandahållande.

Hospital

Hospital segmentet kännetecknas av läkemedel som endast handhas av sjukvårdspersonal, som t ex injektions- eller infusionsprodukter.

Branded

Branded produkter har unika skyddade varumärken och marknadsförs aktivt av EQL eller av EQL utsedda samarbetspartners.

Se alla våra produkter (Fass)

Sök bland alla våra svenska produkter hos Farmaceutiska specialiteter i Sverige (FASS).

INVESTERARE

Välkommen till EQL Pharmas investerarsidor

Information för aktieägare, investerare och analytiker med de senaste nyheterna, finansiella rapporter och EQL-aktiens utveckling.

OM FÖRETAGET

EQL Pharma är ett läkemedelsföretag fokuserat på att effektivt och genomtänkt utveckla och marknadsföra generikaläkemedel

EQL Pharma inriktar sig på terapier och marknader där företaget ser stark potential för lönsam tillväxt. Det kan vara marknader där generisk konkurrens är svag eller rent av saknas. Det kan också vara en ny formulering riktad till ett specifikt terapibehov eller patientgrupp. Möjligheterna är många och EQL Pharma ser inget behov av att begränsa sig till vare sig specifika terapiområden, produktgrupper eller geografier på sikt.