Om oss

EQL Pharma är ett läkemedelsföretag fokuserat på att effektivt och genomtänkt utveckla och marknadsföra generikaläkemedel inom terapier och marknader där företaget ser stark potential för lönsam tillväxt. Det kan vara marknader där generisk konkurrens är svag eller rent av saknas. Det kan också vara en ny formulering riktad till ett specifikt terapibehov eller patientgrupp. Möjligheterna är många och EQL ser inget behov av att begränsa sig till vare sig specifika terapiområden, produktgrupper eller geografier på sikt.

EQL är strategiskt lokaliserat i Lund med tillgång till alla de resurser av organisationer, företag och personer som tillhandahålls i det life science kluster som kallas Medicon Valley. Företaget har byggt upp ett starkt nätverk av samarbetspartners såväl i klustret som i övriga Europa och Världen. Ett nätverk som är i konstant tillväxt och förfining allt eftersom nya idéer och möjligheter tar form. 

Företagets mål är stark, men hållbar och lönsam, tillväxt. Robust finansiering och väl genomtänkta analyser ligger bakom varje investering företaget gör såväl i sin pipeline som i expansionen till nya marknader. 

EQL Pharma eftersträvar att attrahera och behålla personal med spetskompetens inom alla för företaget relevanta områden. Hög utbildningsgrad, gedigen prövad erfarenhet och personligt engagemang kännetecknar företagets personal idag vilket skapar stabilitet trots kraftig tillväxt.