mellozzan-slideshow-01-1
Svårsomnat? Prova Mellozzan!
mellozzan-slideshow-01-2
Svårsomnat? Prova Mellozzan!
Mellozzan® används för behandling av insomni hos barn och ungdomar 6‑17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga

Kroppens eget sömnhormon

Melatonin är kroppens eget sömnhormon som utsöndras från tallkottkörteln under den bakre delen av hjärnan. Utsöndringen av melatonin påverkas av ljuset så att halterna av melatonin är högre på natten och lägre på dagen. Hormonet har en stor betydelse för att reglera dygnsrytmen1. Barn och ungdomar med ADHD har ofta sömnsvårigheter och problem med melatoninnivåerna i kroppen.

1: 1177.se

Mellozzan tabletter innehåller melatonin i olika styrkor. Barn och ungdomar med ADHD kan ha problem med melatoninnivåerna i kroppen och kan bli hjälpta av att ta Mellozzan. Rekommenderad startdos är 0,5 till 2 mg som tas 30 – 60 minuter före sänggåendet. Tabletten kan krossas i anslutning till intaget och blandas i vatten2. Melatonin har få kända biverkningar och är inte beroendeframkallande3.

Se Mellozzan på fass.se här.

2: fass.se
3: 1177.se

Lägst pris för melatonintabletter inom förmånen

Mellozzan har lägst pris av melatoninläkemedlen inom förmånen. Se förmånspriser på www.tlv.se

Förmånen är begränsad till indikation insomni hos barn och ungdomar 6-17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder varit otillräckliga.

Bredast utbud av styrkor

Mellozzan finns i tablettform i styrkorna 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg och 5 mg. Detta är fler styrkor än något annat melatoninläkemedel inom förmånen. Tack vare att det breda utbudet kan man få en mer exakt dosering.

Tabletterna går också bra att krossa och blandas i exempelvis vatten för att vara lätta att få i sig.

Mellozzan löses upp snabbt

In Vitro-tester genomförda på externt labb, Toxicon AB, visar snabb upplösning för Mellozzan. Snabbare upplösning betyder snabbare frisättning och effekt. Testerna genomfördes i juni 2021 för styrkorna 1 mg och 5 mg av Mellozzan. Kurvor visar genomsnittlig upplösning i pH 6,8 för 5 mg tablett. Mellozzan löses upp snabbt

Mellozzan® (melatonin). Rx. Förmån med begränsning. N05CH01. Vita till svagt gulaktiga, runda bikonvexa tabletter utan delskåra. Tabletten innehåller 0,5mg, 1mg, 2mg, 3mg, 4mg eller 5mg melatonin. Indikationer: Korttidsbehandling av jetlag hos vuxna (indikation ej i förmån). Insomni hos barn och ungdomar 6-17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga (indikation förmånsgrundande). Kontraindicerat vid: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Mellozzan® rekommenderas inte till: 1. Patienter med autoimmuna sjukdomar; 2. Kvinnor som är gravida eller ammar. Mellozzan kan ge upphov till dåsighet och ska därför användas med försiktighet om det är sannolikt att dåsigheten kan vara förenad med säkerhetsrisk. Enl. SPC 13 aug 2021. För fullständig information se www.fass.se. EQL Pharma AB, Stortorget 1, 222 23 Lund. Tel. 046-12 01 70.

* www.tlv.se, priser inom förmånen november 2021, förmån begränsad till indikation insomni hos barn och ungdomar 6-17 med ADHD där sömnhygien­åtgärder har varit otillräckliga. ** 0,5mg, 1mg, 2mg, 3mg, 4mg, 5mg (november 2021). *** Test genomfört på externt labb (Toxicon AB) för styrkorna 1mg och 5mg av Mellozzan i pH 1,2 och 6,8 under juni månad 2021. Kurvor visar genomsnittlig upplösning i pH 6,8 för tabletter 5mg.