Nära och kära efter covid-19
Skydda dig själv och dina nära och kära
Även efter vaccineringarna är en av de viktigaste sakerna du kan göra för att skydda dig själv och dina nära och kära att ha information om din COVID-19-status.
Vi rekommenderar att alla fortsätter att vara försiktiga, hålla avstånd och tvätta händerna ofta, enligt regeringens instruktioner.
Testa dina barn på ett enkelt sätt
Testa dina barn på ett enkelt sätt
När skolorna öppnar kommer den sociala distansieringen vara svår att upprätthålla och säsongsinfluensa och förkylningsvirus kommer att cirkulera i klassrummen.
Vi rekommenderar att alla fortsätter att vara försiktiga, hålla avstånd och tvätta händerna ofta, enligt regeringens instruktioner.
Visa ansvar och omtanke för andra
Visa ansvar och omtanke för andra
Medan samhället undan för undan öppnas upp, känns det för de flesta av oss viktigt att hålla koll på vår egen COVID-19-status inte minst för asymptomatisk smitta. Det är också en handling som visar ansvar och omtanke för andra.
Vi rekommenderar att alla fortsätter att vara försiktiga, hålla avstånd och tvätta händerna ofta, enligt regeringens instruktioner.
Bosons CE-godkända COVID-19 Antigentest är ett självtest för att visa pågående infektion av Covid-19. Testet är enkelt att använda och visar testresultat efter ca 15 minuter. Testet genomförs enkelt med en kort tops i näsan och kräver inte utbildad vårdpersonal (se video nedan för mer information). Testet kan tas hemma eller på jobbet och oavsett om man har symtom eller inte. Testet har hög specificitet (99,20 %) och sensitivitet (96,77 %).
 
Testkassett (förseglad foliepåse), steril topspinne, extraktionsrör, extraktionslösning, bruksanvisning, provrörsbehållare.

FÖRBEREDELSER
Rengör och torka av en plan, fri yta. – Kontrollera testkitets innehåll – Säkerställ att inga delar är skadade eller trasiga. – Håll ett tidur redo. – Snyt dig flera gånger före provtagningen. – Tvätta händerna.

ANVÄNDNING

1. Öppna extraktionslösningen.
VARNING: Öppna den bortvänd från ansiktet och var försiktig så att ingen vätska spills ut.
2. För över all extraktionslösning till extraktionsröret. VARNING: Se till att de båda behållarna inte vidrör varandra.
3. Leta fram den separata, förseglade förpackningen med topspinnen. Se var den mjuka textilspetsen på topspinnen är placerad.
4. Öppna förpackningen och ta försiktigt ut topspinnen.
VARNING: Undvik att vidröra topspinnens mjuka textilspets med händerna.
5. För varsamt in topspinnen i ena näsborren. Topspinnens spets ska föras in minst 2,5 cm från näsborrens kant. Vrid topspinnen längs slemhinnan i näsborren så att både slem och celler samlas in. Vrid topspinnen tre till fyra (3–4) gånger. Lämna topspinnen i näsborren några sekunder. Upprepa samma förfarande med samma topspinne i den andra näsborren.
VARNING: Detta kan upplevas som obehagligt. För inte topspinnen längre in om du känner ett starkt motstånd eller smärta.
6. Placera topspinnen med provet i extraktionsröret. Vrid nu topspinnen tre till fem (3–5) gånger. Lämna topspinnen i extraktionsbufferten i en minut.
7. Tryck ihop extraktionsröret med fingrarna och avlägsna så mycket av lösningen som möjligt från topspinnen samtidigt som du drar ut topspinnen. Släng sedan topspinnen.
8. Sätt på locket med droppip på extraktionsröret.
9. Se till att kitets delar har rumstemperatur innan testet genomförs. Öppna påsen och ta ut testkassetten. Lägg testkassetten på en jämn och plan yta.
VARNING: När testkassetten har öppnats måste den användas omedelbart.
10. Vänd på extraktionsröret och droppa ned tre droppar (75 μl) av provet i provbrunnen (S) genom att lätt trycka ihop extraktionsröret. VARNING: Se till att det inte bildas luftbubblor i provbrunnen (S).
11. Resultatet visas efter 15–20 minuter.

Varning: Efter mer än 20 minuter kan resultatet bli felaktigt. Det förbrukade kitet kan slängas i det normala hushållsavfallet i enlighet med gällande, lokala föreskrifter.

Testerna finns att handla hos någon av våra partners: Kronans Apotek, Apoteket Hjärtat, ApoteksgruppenLloyds Apotek eller Hemköps butiker.

CE-godkända Boson SARS-COV-W-ANTIGENSNABBTEST

EQL Pharma är mycket stolta över att få samarbeta med BOSON BIOTECH för att ta det första CE-godkända självtest för Covid-19-antigentestning till Sverige. 

Vi hjälper härigenom fler människor att få enkel tillgång till pålitliga Covid-19 test när och var de vill och på så vis skänka säkerhet, ro och trygghet.

– Alla tester för diagnos av Covid-19 som använder humant provmaterial anses vara in vitro medicintekniska diagnostika (IVD) och måste därför vara CE märkta.

– All utrustning avsedd för självtest måste vara auktoriserad av ett Anmält organ innan den kan bli korrekt CE märkt och marknadsförd som självtest för lekmän. Bosons SARS-Cov-2-antigensjälvtet är det första antigena självtestet som auktoriserats av ett Anmält organ (TÜV SÜD Tyskland CE 0123).

Informationsfilm om Boson Covid-19 självtest

Ingen mer kö, ingen längre väntetid i testlaboratoriet, svaren ligger nu i dina egna händer.

Köp testet via våra partners:

Hemköp logo